• /∫iə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kéo lớn (để tỉa cây, xén lông cừu...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự xén (lông cừu...)
  a sheep of three shears
  con cừu đã được xén lông ba lần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lông cừu xén ra
  (kỹ thuật) sự trượt, sự dịch chuyển
  ( số nhiều) (hàng hải) cần trục nạng (như) sheers

  Nội động từ sheared, (từ cổ,nghĩa cổ) .shore; .shorn, (từ hiếm,nghĩa hiếm) sheared

  Cắt lông cừu bằng kéo
  sheep shearing time
  mùa xén lông cừu
  Bị biến dạng, bị méo mó, bị đứt gãy (vật liệu...)
  Cắt, chặt
  to shear through something
  cắt đứt vật gì
  the plane sheared through the clouds
  chiếc máy bay bay xuyên qua đám mây

  Ngoại động từ

  Làm biến dạng, làm méo mó, làm đứt gãy
  the bar fell into the machinery and sheared a connectingrod
  thanh sắt rơi vào máy làm gãy thanh truyền lực
  Xén, cắt, hớt (lông, tóc..)
  to shear sheep
  xén lông cừu
  to be shorn of something
  bị lấy đi, bị tước mất cái gì
  to come home shorn
  về nhà trần như nhộng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự cắt, sự trượt, sự dịchchuyển, (v) cắt, chặt, xén

  Cơ khí & công trình

  góc trước dọc (dao phay)
  sự nghiêng lưỡi cắt (chày, cối)

  Ô tô

  biến dạng (gãy đứt) do xoắn

  Xây dựng

  phá lở

  Kỹ thuật chung

  cắt bằng kéo
  cắt thuần túy
  intensity of pure shear
  cường độ lực cắt thuần túy
  pure shear
  lực cắt thuần túy
  pure shear
  sự cắt thuần túy
  chặt
  adhesive shear strength
  độ bền cắt dính (chất keo)
  shear layer
  tầng trượt (trong chất lỏng quay)
  shear steel
  thép chất lượng cao
  shear-thickening fluid
  chất lưu trượt đọng dày
  shear-thinning fluid
  chất lưu trượt dính mỏng
  dao cắt
  đập vỡ
  dịch chuyển
  coefficient of shear
  hệ số dịch chuyển
  shear modulus
  hệ số dịch (chuyển)
  twinning shear
  sự dịch chuyển song tinh
  lực cắt
  lực ép
  lực trượt
  shear force
  lực trượt phá
  tangential shear force
  lực trượt tiếp tuyến
  lưỡi cắt
  disk shear plate
  lưỡi cắt dạng đĩa
  rotary shear blade
  lưỡi cắt quay
  single-shear
  lưỡi cắt đơn
  single-shear
  một lưỡi cắt
  máy cắt
  máy cắt đứt
  máy đột
  sự biến dạng trượt
  sự cắt
  sự chuyển vị
  shear displacement
  sự chuyển vị cắt
  sự trượt
  elastic shear
  sự trượt đàn hồi
  lateral shear
  sự trượt bên
  pure shear
  sự trượt đơn giản
  pure shear
  sự trượt thuần túy
  shear parallel to grain
  sự trượt dọc thớ
  simple shear
  sự trượt đơn
  simple shear
  sự trượt đơn giản
  simple shear
  sự trượt thuần túy
  trượt
  angle of shear
  góc trượt
  coefficient of shear
  hệ số trượt
  critical shear strain
  biến dạng trượt tới hạn
  elastic shear
  sự trượt đàn hồi
  elastic shear coefficient
  hệ số trượt đàn hồi
  in shear
  bị trượt
  interaminar shear strength
  cường độ trượt liên lớp
  interaminar shear strength
  độ bền trượt liên lớp
  lateral shear
  sự trượt bên
  modulus in shear
  môđun trượt
  modulus of elasticity in shear
  môđun đàn hồi trượt
  modulus of shear resilience
  môđun đàn hồi trượt
  plane of shear
  mặt trượt
  plane of shear
  mặt phẳng trượt
  pure shear
  sự trượt đơn giản
  pure shear
  sự trượt thuần túy
  pure shear
  trượt thuần túy
  rate of shear
  tốc độ trượt
  reciprocal of shear modulus
  nghịch đảo mođun trượt ngang
  reciprocal of shear modulus
  hệ số trượt
  resolved shear stress
  ứng suất trượt thành phần
  shear (ing)
  sự trượt
  shear (ing) strain
  biến dạng trượt
  shear (ing) strength
  độ bền trượt
  shear (ing) stress
  ứng suất trượt
  shear angle
  góc trượt
  shear center
  tâm trượt, tâm cắt
  shear connector
  các bộ phận trượt
  shear draft
  sự kéo trượt
  shear elasticity
  độ đàn hồi trượt
  shear flow
  dòng chảy trượt
  shear flow
  sự chảy trượt
  shear flux
  luồng biến dạng trượt
  shear force
  lực trượt phá
  shear fracture
  đứt gãy do trượt
  shear fracture
  gãy do trượt
  shear layer
  đứt gãy do trượt
  shear layer
  tầng trượt (trong chất lỏng quay)
  shear limit
  giới hạn cắt trượt
  shear meter
  máy đo biến dạng trượt
  shear modulus
  hệ số trượt
  shear modulus
  môđun trượt
  shear modulus
  suất trượt
  shear of lathe
  khe trượt (máy tiện)
  shear parallel to grain
  sự trượt dọc thớ
  shear plane
  mặt phẳng trượt
  shear plane angel
  góc phẳng trượt
  shear plane perpendicular force
  lực vuông góc mặt phẳng trượt
  shear rate
  độ dốc trượt
  shear rate
  tốc độ trượt
  shear rigidity
  độ cứng trượt
  shear stability
  độ ổn định trượt (cắt)
  shear stiffness
  độ cứng trượt
  shear strain
  biến dạng trượt
  shear strain
  độ biến dạng trượt
  shear strain
  sự biến dạng trượt
  shear strength
  độ bền chịu trượt
  shear stress
  ứng suất cắt trượt
  shear stress
  ứng suất trượt
  shear stress analysis
  sự tính (toán) trượt
  shear test
  sự thí nghiệm trượt
  shear viscosity
  độ nhớt trượt
  shear wave
  sóng trượt
  shear-fracture
  sự gãy trượt
  shear-thickening fluid
  chất lưu trượt đọng dày
  shear-thinning
  trượt dính mỏng
  shear-thinning fluid
  chất lưu trượt dính mỏng
  simple shear
  sự trượt đơn
  simple shear
  sự trượt đơn giản
  simple shear
  sự trượt thuần túy
  tangential shear force
  lực trượt tiếp tuyến
  to fail in shear
  bị phá hoại do trượt
  twist with shear
  sự xoắn trượt
  unit shear
  độ trượt đơn vị
  unit shear
  độ trượt tỉ đối
  visual of shear
  góc trượt
  visual of shear
  góc trượt, góc cắt
  zone of shear
  vùng biến dạng trượt

  Kinh tế

  sự vắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X