• /´timbəriη/

  Xây dựng

  đài cọc gỗ
  sự lát gỗ
  sự ốp gỗ
  thiết bị chống lò

  Kỹ thuật chung

  cốp pha
  cốp-pha
  kết cấu gỗ

  Giải thích EN: Structural work formed from timbers. Also, timberwork.. Giải thích VN: Một công trình xây dựng hình thành từ các vật liệu gỗ. Tham khảo: TIMBERWORK.

  sự chống bằng gỗ
  sự chống lò
  ván khuôn
  vật liệu gỗ
  vì chống
  braced timbering
  vì chống gỗ)
  false timbering
  vì chống tạm
  timbering removal
  sự tháo vì chống lò
  tunnel timbering
  vì (chống) đường hầm
  vì chống bằng gỗ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Kết cấu gỗ, ván khuôn, cốp pha, sự chống lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X