• /´taiəriη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
  a tiring journey
  một chuyến đi mệt nhọc
  the work is very tiring
  công việc đó rất mệt nhọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X