• /´tæksiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Gây mệt mỏi; đòi hỏi cố gắng
  a taxing job
  một công việc vất vả

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  easy , untroubling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X