• Idioms

    To go from hence into the other world
    Qua bên kia thế giới(chết, lìa trần)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X