• /tɒps/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  ( the tops) (thông tục) cái gì nhất
  I like most cities, but for me New York is (the) tops
  tôi thích hầu hết các thành phố nhưng đối với tôi New York là nhất

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sản phẩm cất ngọn
  sản phẩn ngọn

  Kỹ thuật chung

  dầu nhẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X