• (đổi hướng từ Cities)
  /'si:ti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành phố, thành thị, đô thị
  Dân thành thị
  ( the City) trung tâm thương nghiệp và tài chính thành phố Luân-đôn
  ( định ngữ) (thuộc) thành phố
  ( City) ( định ngữ)

  Cấu trúc từ

  a city man
  nhà kinh doanh, doanh nhân
  city articles
  những bài báo bàn về thương nghiệp và tài chính
  city editor
  người phụ trách mục tài chính (trong một tờ báo)
  city desk
  ban phụ trách chuyên mục tài chính của một tờ báo
  Celestial City, Heavenly City, City of God
  thiên đường
  city state
  thành phố độc lập và có chủ quyền như một nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thành phố (lớn)
  thành thị

  Kỹ thuật chung

  đô thị

  Kinh tế

  dân thành thị
  thành phố
  central city
  thành phố trung tâm
  city bank
  ngân hàng thành phố
  city credit co-operatives
  hợp tác xã tín dụng thành phố
  city guide
  sách chỉ dẫn thành phố
  city package
  suất du lịch thành phố được bao trọn (trọn gói)
  city pair
  cặp thành phố
  city planning commission
  ủy ban quy hoạch thành phố
  city sanitation measures
  các biện pháp vệ sinh môi trường thành phố
  city scape
  quang cảnh thành phố
  city state
  thành phố tự trị (độc lập và có chủ quyền như một nước)
  city terminal
  trạm vé trong thành phố
  city ticket office
  văn phòng bán vé trong thành phố
  city toll
  thuế của thành phố
  city tour
  chuyến du lịch thành phố
  consumer city
  thành phố tiêu dùng
  gateway city
  thành phố cửa ngõ
  host city
  thành phố chủ nhà
  modern city planning
  quy hoạch thành phố hiện đại
  trading city
  thành phố thương mại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  rural

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X