• (đổi hướng từ Traducing)
  /trə´dju:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vu khống; nói xấu; phỉ báng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X