• /´vaiə¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vi phạm, xâm phạm, phạm; làm trái (lương tâm...); lỗi (thề...)
  to violate a law
  vi phạm một đạo luật
  to violate an oath
  lỗi
  Hãm hiếp (đàn bà, con gái)
  Phá rối, can thiệp vào, xâm phạm đến (tự do cá nhân, giấc ngủ, sự yên tĩnh...)
  to violate someone's peace
  phá rối sự yên tĩnh của ai
  (tôn giáo) xúc phạm, đối xử một cách thiếu tôn kính, đối xử vô lễ (đối với một nơi thiêng liêng)
  to violate a sanctuary
  xúc phạm thánh đường

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vi phạm

  Kinh tế

  trái với (hợp đồng...)
  vi phạm (pháp luật...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X