• /,trænzət'læntik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở phía bên kia Đại tây dương, từ phía bên kia Đại tây dương
  two years in New York have left him with a transatlantic accent
  hai năm ở New York đã để lại cho anh ta một giọng nói kiểu bên kia Đại tây dương (tức là giọng Mỹ)
  Đi qua Đại tây dương, vượt Đại tây dương
  a transatlantic flight
  chuyến bay qua Đại tây dương
  Về những nước ở cả hai bên bờ Đại tây dương
  a transatlantic trade agreement
  hiệp định buôn bán giữa các nước hai bên bờ Đại tây dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X