• /¸trænzmɔgrifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  (đùa cợt) sự làm biến ảo, sự biến hoá khôn lường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X