• /mju:'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay đổi, sự biến đổi
  Sự điều động đổi lẫn nhau, sự hoán chuyển
  (sinh vật học) đột biến
  (ngôn ngữ học) sự biến đổi nguyên âm

  Chuyên ngành

  Y học

  đột biến thay đổi trong chất liệu di truyền (DNA) của một tế bào

  Kỹ thuật chung

  đột biến
  depletion mutation
  đột biến suy kiệt
  detrimental mutation
  đột biến có hại
  gene mutation
  đột biến gen
  lethal mutation
  đột biến gây chết
  noisense mutation
  đột bíến vô nghĩa
  polar mutation
  đột biến phân cực
  transversion mutation
  đột biến dị hóa

  Kinh tế

  sự đột biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X