• /¸trænzmju:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển hoá; sự biến đổi
  the transmutation of heat rays into luminous rays
  sự biến đổi những tia nhiệt thành tia sáng
  (hoá học) sự biến tố
  Sự đột biến loài
  Sự hoán cải
  transmutation of fortune
  sự hoán cải số phận

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự biến hóa
  sự biến nguyên tố

  Kỹ thuật chung

  nguyên tố
  sự biến đổi
  sự biến
  sự biến hoán
  sự chuyển hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X