• /træns'plɑ:nt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cấy; trồng lại (lúa..)
  transplant the seedlings into peaty soil
  cấy các cây non vào đất than bùn
  Cấy, ghép (lấy mô, cơ quan của một người, một vật)
  Đưa ra nơi khác, di thực
  (y học) cấy, ghép

  Danh từ

  Sự cấy, sự ghép

  Nội động từ

  Cấy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cây ươm
  cấy
  cây giống

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  preserve , save

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X