• /træns´pɔ:təbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể chuyên chở được, có thể vận chuyển được
  (pháp lý) có thể bị kết tội đi đày, có thể đưa đến tội đi đày

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mang chuyển được

  Điện lạnh

  chuyển được
  transportable refrigeration
  hệ (thống) lạnh vận chuyển được
  transportable skating rink
  đường trượt băng di chuyển được
  transportable skating rink
  sàn (đường) trượt băng có thể vận chuyển được
  transportable skating rink
  sân trượt băng di chuyển được

  Kỹ thuật chung

  mang được

  Kinh tế

  có thể chuyên chở được
  có thể chuyên chở được, có thể vận chuyển được
  có thể vận chuyển được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  movable , moving , traveling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X