• /trebl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gấp ba, ba lần; bội ba
  (âm nhạc) kim; cao, tép (cao về âm)
  a treble voice
  giọng cao

  Danh từ

  Lượng gấp ba; vật bội ba
  (âm nhạc) giọng kim; giọng trẻ cao
  Đứa trẻ có giọng cao
  Bè giọng kim

  Ngoại động từ

  Nhân lên ba lần, tăng gấp ba
  to treble the distance
  đi một quãng dài hơn ba lần

  Nội động từ

  Gấp ba, ba lần nhiều hơn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gấp ba

  Cơ - Điện tử

  Gấp ba, nhiều gấp ba, tăng gấp ba

  Kỹ thuật chung

  âm bổng
  treble compensation
  sự bù âm bổng
  treble control
  điều chỉnh âm bổng

  Kinh tế

  3 lần hơn
  ba lần hơn
  gấp 3
  gấp ba
  nhân lên 3 lần
  nhân lên ba lần
  nhiều hơn gấp ba
  tăng ba lần
  tăng gấp 3
  tăng gấp ba

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X