• /´paipiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thổi sáo, sự thổi tiêu; sự thổi kèn túi
  (âm thanh) tiếng sáo, tiếng tiêu
  Dây viền (quần áo..); đường dây kem (bánh kem)
  Ống dẫn (nói chung); hệ thống ống dẫn

  Tính từ

  Trong như tiếng sáo, cao lanh lảnh (giọng nói..)
  piping hot
  rất nóng; sôi sùng sục (chất lỏng, thức ăn)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xói ngầm [sự xói ngầm]

  Cơ - Điện tử

  Sự đặt đường ống, hệ thống đường ống

  Cơ khí & công trình

  mạch lùng
  external piping by heave
  mạch lùng do xói mòn ngoài
  internal piping by heave
  mạch lùng do xói mòn trong
  local piping by heave
  mạch lùng cục bộ
  mechanical piping by heave
  mạch lùng cơ học
  piping phenomenon
  hiện tượng mạch lùng
  piping velocity
  vận tốc mạch lùng

  Toán & tin

  sự dẫn bằng ống

  Kỹ thuật chung

  đường ống
  air piping
  hệ (thống) đường ống gió
  air piping
  hệ thống đường ống gió
  ammonia piping
  đường ống amoniac
  brine piping
  đường ống dẫn nước muối
  chilled-water pipe [piping]
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water piping
  đường ống dẫn nước lạnh
  circulation closed piping
  đường ống tuần hoàn khép kín
  cooling water piping
  đường ống dẫn nước giải nhiệt
  cooling water piping
  đường ống nước giải nhiệt
  cryogenic piping
  đường ống cryo
  delivery piping
  đường ống cấp
  flexible steel piping
  đường ống thép mềm
  gas piping system
  hệ thống đường ống dẫn khí
  heat piping
  đường ống dẫn nhiệt
  piping assembly diagram
  sơ đồ lắp ráp đường ống (dẫn)
  piping design diagram
  sơ đồ tính toán đường ống
  piping failure
  sự cố đường ống
  piping hanger
  giá đỡ đường ống
  piping lathe
  sơ đồ đường ống
  piping machine
  máy đặt đường ống
  piping plan
  sơ đồ đường ống dẫn (đóng tàu)
  reclaim heat piping
  đường ống dẫn nhiệt ngược chiều
  single-line piping layout
  sơ đồ đặt một đường ống
  underground piping
  đường ống dưới đát
  underground piping
  đường ống ngầm
  water piping
  đường ống nước
  working characteristics of piping
  đặc trưng làm việc của đường ống
  đường ống dẫn
  brine piping
  đường ống dẫn nước muối
  chilled-water pipe [piping]
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water piping
  đường ống dẫn nước lạnh
  cooling water piping
  đường ống dẫn nước giải nhiệt
  gas piping system
  hệ thống đường ống dẫn khí
  heat piping
  đường ống dẫn nhiệt
  piping assembly diagram
  sơ đồ lắp ráp đường ống (dẫn)
  piping plan
  sơ đồ đường ống dẫn (đóng tàu)
  reclaim heat piping
  đường ống dẫn nhiệt ngược chiều
  lỗ rò
  hệ ống
  hệ ống dẫn
  hệ thống đường ống
  air piping
  hệ (thống) đường ống gió
  air piping
  hệ thống đường ống gió
  gas piping system
  hệ thống đường ống dẫn khí
  hệ thống ống dẫn

  Giải thích EN: An arrangement of pipes set up to convey fluid.

  Giải thích VN: Sự sắp xếp các đường ống để chuyển tải nước.

  refrigerant piping system
  hệ (thống) ống dẫn môi chất lạnh
  ống dẫn
  sự đặt đường ống
  sự đặt ống (dẫn dầu)
  sự xói ngầm
  vật liệu làm ống

  Kinh tế

  hình vẽ trên bánh kem

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X