• Kỹ thuật chung

    phát bắn thử

    Giải thích EN: Experimental shots fired into a drill site to determine the best drilling pattern. Giải thích VN: Các phát bắn thí nghiệm được bắn vào một lỗ khoan để xác định hướng khoan tốt nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X