• /´driliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc gieo mạ theo hàng
  Việc khoan lỗ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoan [sự khoan]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự khoan, phương pháp khoan, sự gieo (hàng), sstyle='display:none'>ự tập luyện

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp khoan
  air drilling
  phương pháp khoan khí nén

  Điện

  việc huấn luyến
  việc khoan

  Kỹ thuật chung

  công tác khoan
  bucket (fordrilling work)
  gàu dùng cho công tác khoan
  crane for drilling work
  máy trục dùng trong công tác khoan
  drilling and blasting work
  công tác khoan nổ
  khoan

  Giải thích EN: A process by which a drill forms or enlarges a hole in solid material. Giải thích VN: Quá trình mà máy khoan tạo ra hoặc mở rộng lỗ của một vật rắn.

  abrasive jet drilling
  sự khoan bằng tia chất lỏng
  actual drilling time
  thời gian khoan thực tế
  adjustable radial drilling machine
  máy khoan điều chỉnh được
  air drilling
  phương pháp khoan khí nén
  air drilling
  sự khoan bằng khí nén
  angular drilling equipment
  thiết bị khoan xiên
  attack drilling
  khoan xoay
  bench drilling machine
  máy khoan bàn
  bench drilling machine
  máy khoan để bàn
  bench pillar drilling machine
  máy khoan bàn trụ đứng
  billet drilling
  sự khoan phôi
  billet drilling
  sự khoan thỏi
  billet-drilling machine
  máy khoan thỏi cán
  blast hole drilling
  sự khoan lỗ nổ mìn
  blind drilling
  khoan cụt
  boring machine, drilling machine, driller
  máy khoan
  box-column drilling machine
  máy khoan dạng cột hình hộp
  bracket-drilling machine
  máy khoan cần
  bracket-drilling machine
  máy khoan côngxon
  bucket (fordrilling work)
  gàu dùng cho công tác khoan
  cable (drilling) tool
  dụng cụ khoan cáp
  cable drilling
  khoan cáp
  cable drilling
  sự khoan cáp
  cable drilling
  sự khoan đập
  cable drilling
  sự khoan kiểu cáp
  cable drilling bit
  choòng khoan đập
  center drilling
  sự khoan định tâm
  center drilling machine
  máy khoan tâm
  centre drilling
  sự khoan định tâm
  chiled-shot drilling
  khoan bi
  church drilling
  sự khoan đập cáp
  churn drilling
  khoan cáp
  churn drilling
  khoan đập
  churn drilling
  sự khoan đập
  column drilling machine
  máy khoan (trụ đứng)
  column-type drilling machine
  máy khoan gá trên cột đứng
  column-type drilling machine
  máy khoan trụ đứng
  column-type drilling machine
  máy khoan đứng
  combination balancing-and-drilling machine
  máy cân bằng có khoan
  combination drilling rig
  bộ dàn khoan
  commencement of drilling
  bắt đầu khoan
  commencement of drilling
  khởi công khoan
  compressed drilling
  sụ khoan bằng khí nén
  contract drilling
  khoan theo hợp đồng
  controlled directional drilling
  khoan định hướng được điều chỉnh
  controlled drilling
  sự khoan định hướng
  coordinate boring and drilling machine
  máy khoan và doa tọa độ
  core drilling
  lõi khoan
  core drilling
  sự khoan lấy lõi
  core drilling
  sự khoan lấy mẫu
  core drilling for test holes
  khoan lõi cho hố khoan thử
  core drilling machine
  máy khoan lấy mẫu đất lõi
  counter flush drilling
  khoan kiểu bơm ngược
  crane for drilling work
  máy trục dùng trong công tác khoan
  crawler mounted drilling machine
  máy khoan lắp bánh xích
  cussion drilling
  sự khoan xoay dập
  cutter drilling
  sự khoan phay
  deep drilling
  khoan sâu
  deep drilling
  sự khoan sâu
  deep-hole drilling
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole drilling
  sự khoan sâu
  deep-hole drilling equipment
  thiết bị khoan lỗ sâu
  diamond drilling outfit
  thiết bị khoan kim cương
  directional drilling
  khoan định hướng
  directional drilling
  sự khoan định hướng
  directional drilling tool
  dụng cụ khoan định hướng
  drain hole drilling
  sự khoan lỗ tiêu nước
  drilling (bythe vibration method)
  sự khoan bằng phương pháp rung
  drilling (onthe rake)
  sự khoan giếng
  drilling activity
  hoạt động khoan
  drilling and blasting work
  công tác khoan nổ
  drilling and casing program-me
  chương trình khoan và chống ống
  drilling arm
  cánh tay khoan
  drilling attachment
  đồ gá khoan
  drilling bit
  lưỡi khoan
  drilling bit
  mũi khoan
  drilling bit drop height
  độ cao thả mui khoan
  drilling book
  móc khoan
  drilling by flame
  sự khoan nhiệt
  drilling by jetting method
  sự khoan bằng xối (nước)
  drilling capacity
  giới hạn khoan
  drilling clamp
  cái xiết (cần khoan)
  drilling conditions
  điều kiện khoan
  drilling contract
  hợp đồng khoan
  drilling contractor
  nhà thầu khoan
  drilling control
  kiểm tra khoan
  drilling core
  mẫu lõi khoan
  drilling crew
  kíp thợ khoan
  drilling crew
  đội khoan
  drilling depth
  độ khoan sâu
  drilling depth
  độ sâu lỗ khoan
  drilling depth scale
  thang chiều sâu lỗ khoan
  drilling derrick
  đeric khoan
  drilling derrick
  tháp khoan
  drilling dust
  mùn khoan
  drilling engine
  động cơ khoan
  drilling engine
  động cơ máy khoan
  drilling engineer
  kỹ sư khoan
  drilling engineering
  kỹ thuật khoan
  drilling feed
  bước tiến khoan
  drilling feed
  sự dẫn tiến khoan
  drilling firm
  công ty khoan
  drilling fixture
  mốc định vị khoan
  drilling fluid
  chất lỏng lỗ khoan
  drilling fluid
  dung dịch khoan
  drilling fool substitute
  đầu nối của giàn khoan
  drilling foreman
  kíp trưởng khoan
  drilling foreman
  đốc công khoan
  drilling frame
  giàn khoan
  drilling gang
  kíp khoan
  drilling grid
  hệ thống đường khoan
  drilling head
  đầu khoan
  drilling jig
  dưỡng khoan
  drilling jig
  máy khoan xách tay
  drilling journal
  nhật ký khoan
  drilling lathe
  máy khoan nằm
  drilling line
  đường cáp khoan
  drilling log
  báo cáo khoan
  drilling log
  nhật ký khoan
  drilling machine
  máy khoan ngang
  drilling machine
  máy khoan
  drilling machine
  máy khoan (kim khí)
  drilling machine
  mũi khoan
  drilling machine (withthree-cone bit)
  máy khoan mũi ba côn
  drilling machine table
  bàn máy khoan
  drilling mud
  bùn khoan
  drilling of blast holes
  sự khoan lỗ nổ mìn
  drilling operation
  công tác khoan
  drilling operation
  thao tác khoan
  drilling permit
  giấy phép khoan giếng
  drilling pillar
  cột khoan
  drilling plan
  mặt bằng khoan
  drilling plan
  sơ đồ khoan
  drilling plant
  thiết bị khoan
  drilling platform
  nền khoan
  drilling platform
  giàn khoan
  drilling platform
  sàn khoan
  drilling record
  báo cáo khoan
  drilling record
  lý lịch lỗ khoan
  drilling rejects
  phế phẩm khoan
  drilling report
  báo cáo về khoan
  drilling rig
  giàn khoan
  drilling rig
  máy khoan
  drilling rig
  tháp khoan
  drilling rod
  cần khoan
  drilling rope
  cáp khoan
  drilling shaft
  giếng khoan
  drilling site
  vị trí khoan
  drilling spindle
  trục máy khoan
  drilling table
  bàn máy khoan
  drilling template
  dưỡng khoan
  drilling template
  máy khoan xách tay
  drilling thrust power
  tốc độ khoan
  drilling time
  thời gian khoan
  drilling tool
  công cụ khoan
  drilling tool
  dụng cụ khoan
  drilling tripod
  giá khoan
  drilling unit
  đơn vị khoan
  drilling unit
  tổ máy khoan
  drilling work
  công tác khoan
  drum-type drilling machine
  máy khoan kiểu tang quay
  dry drilling
  khoan hơi
  dry drilling
  khoan khô
  dry drilling
  sự khoan khô
  earth drilling rig
  giàn khoan đất
  electric drilling
  khoan điện
  electric impulse drilling
  sự khoan xung điện
  electric shock drilling
  sự khoan xung điện
  electrophysical drilling
  sự khoan điện vật lý
  exploitation drilling
  sự khoan khai thác
  exploration drilling
  sự khoan thăm dò
  exploratory drilling
  khoan thăm dò
  exploratory drilling
  sự khoan thăm dò
  fan drilling
  khoan rẻ quạt
  flame drilling
  sự khoan cháy
  four-spindle drilling machine
  máy khoan bốn trục
  fresh water drilling mud
  bùn khoan nước ngọt
  fusion drilling
  sự khoan nhờ nóng chảy
  gang spindle drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  geophysical drilling
  sự khoan địa vật lý
  geophysical drilling
  sự khoan vật lý
  hammer drilling
  sự dùng búa để khoan
  hammer drilling machine
  máy khoan dùng búa
  hand drilling
  khoan bằng tay
  hand drilling
  sự khoan tay
  highwall drilling machine
  máy khoan ngang
  horizontal drilling
  sự khoan ngang
  horizontal drilling machine
  máy khoan kiểu trục nằm ngang
  horizontal drilling machine
  máy khoan ngang
  hydraulic & pneumatic rig for bench drilling
  khoan thủy lực và khí nén cho việc khoan vỉa
  hydraulic drilling
  khoan thủy lực
  hydraulic drilling
  sự khoan thủy lự
  hydraulic electric drilling machine
  máy khoan điện thủy lực
  hydraulic percussion drilling
  sự khoan va đập thủy lực
  inclination drilling
  khoan xiên
  inclined drilling
  khoan nghiêng
  jet bit drilling
  khoan bằng lưỡi khoan tia phun
  jet drilling
  khoan phun tia lửa
  jet drilling
  khoan tia nhiệt
  jig drilling machine
  máy khoan doa tinh xác
  jump drilling
  khoan cáp
  large bole drilling
  sự khoan lỗ rộng
  large diameter bole drilling and blasting method
  phương pháp khoan và nổ mìn lỗ lớn
  lateral drilling
  khoan bên
  magnetostriction drilling
  sự khoan từ giảo
  marine-drilling rig
  thiết bị khoan ở biển
  mast of drilling rig
  trụ máy khoan
  multiple drilling
  sự khoan chùm
  multiple drilling
  sự khoan nhiều hướng
  multiple drilling
  sự khoan nhiều mũi
  multiple drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  multiple-spindle drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  multispindle drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  multiunit drilling machine
  máy khoan nhiều trục chính
  non-core drilling with rotary drill for curtain
  khoan ngoài lõi dùng máy khoan xoắn cho lớp màng
  normalized drilling rate
  tốc độ khoan chuẩn hóa
  offshore drilling
  khoan ngoài biển
  offshore drilling rig supply vessel
  tầu cung ứng giàn khoan xa bờ
  oil well drilling
  khoan giếng dầu
  oil-drilling
  sự khoan dầu
  oil-drilling equipment
  thiết bị khoan dầu
  open-hole drilling
  sự khoan giếng thân trần
  overhead travelling drilling machine
  máy khoan treo di động
  packet drilling
  sự khoan bó thép tấm
  parallel drilling method
  phương pháp khoan song song
  pedestal drilling machine
  máy khoan cần
  Pennsylvanian drilling system
  hệ khoan Pennsylvania
  Pensylvania drilling
  khoan kiểu Pensylvania (khoan cáp)
  percussion drilling
  khoan xung động
  percussion drilling
  sự khoan kiểu va đập
  percussion-rotary drilling
  sự khoan đập xoay
  percussive rotary drilling
  sự khoan kiểu xoay đập
  pillar drilling machine
  máy khoan có trụ
  pillar drilling machine
  máy khoan đứng (trụ hình hộp hoặc trụ tròn)
  pillar-drilling machine
  máy khoan trụ đứng
  pillar-drilling machine
  máy khoan đứng
  pneumatic percussion drilling
  sự khoan dùng khí nén
  portable drilling machine
  may khoan xách tay
  portable drilling machine
  máy khoan xách tay
  post-hole drilling machine
  máy khoan lỗ cột
  precision drilling
  sự khoan chính xác
  pressure drilling
  khoan dưới áp lực
  primary drilling
  khoan tạm/ gá
  probe drilling
  sự khoan thăm dò
  production drilling
  sự khoan sản xuất (kỹ thuật khai thác dầu)
  proved-area drilling
  khoan phát triển mỏ
  radial (radial-arm) drilling machine
  máy khoan đứng có cần ngang
  radial drilling
  sự khoan tỏa tròn
  radial drilling machine
  máy khoan hướng tâm
  radial drilling machine
  máy khoan cần
  rail drilling
  khoan lỗ trên thân ray
  rapid percussion drilling
  sự khoan đập nhanh
  rapid-blow drilling
  sự khoan đập nhanh
  recondition drilling mud
  bùn khoan tái sinh
  rock drilling
  khoan đá
  rock drilling
  sự khoan đá
  rod-tool drilling
  sự khoan đập (dùng) cần
  rope drilling
  khoan cáp
  rotary (drilling) rig
  thiết bị khoan quay
  rotary bit drilling rig
  máy khoan xoay cầu
  rotary drilling
  khoan xoay
  rotary drilling
  sự khoan kiểu xoay
  rotary drilling
  sự khoan rôto
  rotary drilling
  sự khoan xoay
  rotary percussion drilling
  sự khoan xoay đập
  rotary-vibration drilling
  sự khoan rung xoay
  sample drilling
  sự khoan lấy lõi
  sample drilling
  sự khoan lấy mẫu
  self propelled drilling rig
  thiết bị khoan xoay tự hành
  self-propelled drilling rig
  máy khoan tự hành
  semiradial drilling machine
  máy khoan cần nửa vạn năng
  shallow drilling
  khoan nông
  short hole drilling
  sự khoan lỗ mìn
  shot core drilling
  lấy mẫu lõi bằng khoan bi
  shot drilling
  khoan bi
  shot drilling
  sự khoan (bằng) bi
  shot hole drilling
  sự khoan lỗ nổ mìn (kĩ thuật khoan)
  shot-drilling
  khoan bằng đạn nổ
  shot-hole drilling
  khoan nổ địa chấn
  sidetrack drilling
  sự khoan đường lệch
  single-hand drilling
  khoan tay đơn
  slant drilling
  khoan lệch
  slant drilling
  khoan xiên
  sleeper drilling machine
  máy khoan tà vẹt
  slot drilling machine
  máy khoan then
  slot-drilling and keyway-cutting machine
  máy khoan-xọc rãnh then
  soil drilling
  sự khoan đất
  solid drilling
  khoan cứng
  spindle drilling rig
  máy khoan trục chính
  spot drilling
  sự khoan điểm
  straight hole drilling
  khoan lỗ thẳng
  string of drilling
  cột ống khoan
  string of drilling tools
  chuỗi dụng cụ khoan
  sub-drilling
  sự khoan sâu (giếng)
  subsalt drilling
  khoan dưới tầng muối
  subsea drilling
  khoan dưới đáy biển
  test drilling
  sự khoan lấy mẫu
  test drilling
  sự khoan thăm dò
  test drilling
  sự khoan thí nghiệm
  test drilling
  sự khoan thử
  test hole drilling
  sự khoan thăm dò địa chất
  thermal drilling
  sự khoan nhiệt
  thermic drilling
  khoan nhiệt
  thermic drilling
  sự khoan kiểu nhiệt
  tie-drilling machine
  máy khoan tà vẹt
  tri-cone bit drilling
  mũi khoan kiểu 3 côn
  truck-mounted drilling rig
  máy khoan lắp trên xe tải
  turbine drilling
  sự khoan bằng tuabin
  turbine drilling
  sự khoan tuabin
  turbor drilling
  khoan tuabin
  turnkey drilling
  khoan hợp đồng (theo kiểu chìa khóa trao tay
  turret head drilling machine
  máy khoan (có đầu) rơvonve
  turret-type drilling machine
  máy khoan có đầu rơvonve
  ultrasonic drilling
  sự khoan (bằng) siêu âm
  ultrasonic drilling
  sự khoan bằng siêu âm
  ultrasonic drilling machine
  máy khoan bằng siêu âm
  ultrasonic drilling machine
  thiết bị khoan siêu âm
  underwater drilling
  sự khoan dưới nước
  universal radial drilling machine
  máy khoan cần vạn năng
  upright drilling machine
  máy khoan đứng
  upward drilling
  sự khoan hướng lên
  vertical box-column drilling machine
  máy khoan trụ hộp thẳng đứng
  vertical drilling machine
  máy khoan đứng
  vertical multiple spindle drilling machine
  máy khoan đứng nhiều trục chính
  vibration drilling
  sự khoan dung
  vibratory drilling machine
  máy khoan rung
  wall drilling machine
  máy khoan treo tường
  water flush drilling
  khoan giếng nông có bơm nước
  well drilling
  sự đào giếng (kỹ thuật khoan)
  well drilling
  sự khoan giếng
  wet drilling
  sự khoan kiểu nước
  wet drilling
  sự khoan kiểu thủy lực
  wet drilling
  sự khoan kiểu ướt
  wet drilling
  sự khoan ướt
  sự khoan
  abrasive jet drilling
  sự khoan bằng tia chất lỏng
  air drilling
  sự khoan bằng khí nén
  billet drilling
  sự khoan phôi
  billet drilling
  sự khoan thỏi
  blast hole drilling
  sự khoan lỗ nổ mìn
  cable drilling
  sự khoan cáp
  cable drilling
  sự khoan đập
  cable drilling
  sự khoan kiểu cáp
  center drilling
  sự khoan định tâm
  centre drilling
  sự khoan định tâm
  church drilling
  sự khoan đập cáp
  churn drilling
  sự khoan đập
  compressed drilling
  sụ khoan bằng khí nén
  controlled drilling
  sự khoan định hướng
  core drilling
  sự khoan lấy lõi
  core drilling
  sự khoan lấy mẫu
  cussion drilling
  sự khoan xoay dập
  cutter drilling
  sự khoan phay
  deep drilling
  sự khoan sâu
  deep-hole drilling
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole drilling
  sự khoan sâu
  directional drilling
  sự khoan định hướng
  drain hole drilling
  sự khoan lỗ tiêu nước
  drilling (bythe vibration method)
  sự khoan bằng phương pháp rung
  drilling (onthe rake)
  sự khoan giếng
  drilling by flame
  sự khoan nhiệt
  drilling by jetting method
  sự khoan bằng xối (nước)
  drilling engineer
  kỹ sư khoan
  drilling of blast holes
  sự khoan lỗ nổ mìn
  dry drilling
  sự khoan khô
  electric impulse drilling
  sự khoan xung điện
  electric shock drilling
  sự khoan xung điện
  electrophysical drilling
  sự khoan điện vật lý
  exploitation drilling
  sự khoan khai thác
  exploration drilling
  sự khoan thăm dò
  exploratory drilling
  sự khoan thăm dò
  flame drilling
  sự khoan cháy
  fusion drilling
  sự khoan nhờ nóng chảy
  geophysical drilling
  sự khoan địa vật lý
  geophysical drilling
  sự khoan vật lý
  hand drilling
  sự khoan tay
  horizontal drilling
  sự khoan ngang
  hydraulic drilling
  sự khoan thủy lự
  hydraulic percussion drilling
  sự khoan va đập thủy lực
  large bole drilling
  sự khoan lỗ rộng
  magnetostriction drilling
  sự khoan từ giảo
  multiple drilling
  sự khoan chùm
  multiple drilling
  sự khoan nhiều hướng
  multiple drilling
  sự khoan nhiều mũi
  oil-drilling
  sự khoan dầu
  open-hole drilling
  sự khoan giếng thân trần
  packet drilling
  sự khoan bó thép tấm
  percussion drilling
  sự khoan kiểu va đập
  percussion-rotary drilling
  sự khoan đập xoay
  percussive rotary drilling
  sự khoan kiểu xoay đập
  pneumatic percussion drilling
  sự khoan dùng khí nén
  precision drilling
  sự khoan chính xác
  probe drilling
  sự khoan thăm dò
  production drilling
  sự khoan sản xuất (kỹ thuật khai thác dầu)
  radial drilling
  sự khoan tỏa tròn
  rapid percussion drilling
  sự khoan đập nhanh
  rapid-blow drilling
  sự khoan đập nhanh
  rock drilling
  sự khoan đá
  rod-tool drilling
  sự khoan đập (dùng) cần
  rotary drilling
  sự khoan kiểu xoay
  rotary drilling
  sự khoan rôto
  rotary drilling
  sự khoan xoay
  rotary percussion drilling
  sự khoan xoay đập
  rotary-vibration drilling
  sự khoan rung xoay
  sample drilling
  sự khoan lấy lõi
  sample drilling
  sự khoan lấy mẫu
  short hole drilling
  sự khoan lỗ mìn
  shot drilling
  sự khoan (bằng) bi
  shot hole drilling
  sự khoan lỗ nổ mìn (kĩ thuật khoan)
  sidetrack drilling
  sự khoan đường lệch
  soil drilling
  sự khoan đất
  spot drilling
  sự khoan điểm
  sub-drilling
  sự khoan sâu (giếng)
  test drilling
  sự khoan lấy mẫu
  test drilling
  sự khoan thăm dò
  test drilling
  sự khoan thí nghiệm
  test drilling
  sự khoan thử
  test hole drilling
  sự khoan thăm dò địa chất
  thermal drilling
  sự khoan nhiệt
  thermic drilling
  sự khoan kiểu nhiệt
  turbine drilling
  sự khoan bằng tuabin
  turbine drilling
  sự khoan tuabin
  ultrasonic drilling
  sự khoan (bằng) siêu âm
  ultrasonic drilling
  sự khoan bằng siêu âm
  underwater drilling
  sự khoan dưới nước
  upward drilling
  sự khoan hướng lên
  vibration drilling
  sự khoan dung
  well drilling
  sự khoan giếng
  wet drilling
  sự khoan kiểu nước
  wet drilling
  sự khoan kiểu thủy lực
  wet drilling
  sự khoan kiểu ướt
  wet drilling
  sự khoan ướt
  sự khoan thủng
  sự tiện trong

  Địa chất

  sự khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X