• /´trʌmpəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ loè loẹt vô giá trị, hàng mã
  Vật tạp nhạp, vật vô giá trị
  Lời nhảm nhí dại dột

  Tính từ

  Chỉ tốt mã, hào nhoáng bề ngoài; vô dụng; không có giá trị
  trumpery jewels
  đồ nữ trang chỉ hào nhoáng bề ngoài, đồ nữ trang giả
  (nghĩa bóng) chỉ đúng bề ngoài (lời nói...); rẻ tiền; bên ngoài hào nhoáng nhưng giả dối (người)
  trumpery argument
  lập luận chỉ đúng bề ngoài


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X