• /trӕ∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bã; bã mía (như) cane-trash
  Cành cây tỉa bớt
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) rác rưởi
  Vật rác rưởi, đồ vô giá trị, đồ cũ bỏ đi, đồ vô dụng (vật liệu, bài viết.. chất lượng kém)
  that novel is mere trash
  cuốn tiểu thuyết ấy thật vô giá trị
  to talk trash
  nói nhăng nói nhít, nói láo lếu
  to write trash
  viết láo lếu
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) đồ rác rưởi, đồ cặn bã (người mà không ai tôn trọng)

  Ngoại động từ

  Tỉa, xén (cành, lá)
  (thông tục) xử tệ, coi như rác

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đá rác

  Kỹ thuật chung

  cặn bã
  chất thải
  rác
  tạp chất

  Kinh tế

  đồ cặn bã
  phế liệu
  phế phẩm
  phế vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X