• /´træʃi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tồi, có chất lượng kém, không ra gì, vô giá trị; rác rưởi
  a trashy novel
  một cuốn tiểu thuyết vô giá trị


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X