• /ˈrʌbɪʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật bỏ đi, rác rưởi
  a rubbish bin
  thùng rác
  "shoot no rubbish "
  "cấm đổ rác"
  Bã, phần vứt đi
  Vật vô giá trị, người vô giá trị
  a good riddance of bad rubbish
  sự tống khứ một người mình ghét, sự tống khứ được một kẻ khó chịu
  Ý kiến bậy bạ, chuyện vô lý ngớ ngẩn, chuyện nhảm nhí
  to talk rubbish
  nói bậy nói bạ
  oh, rubbish!
  vô lý!, nhảm nào!
  (từ lóng) tiền

  Ngoại động từ

  Chê bai, coi thường

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng bùn cát
  đá vụn
  đồ bỏ đi
  gạch
  rác rưởi
  rác
  rác liệu
  rubbish collection
  sự gom rác liệu
  rubbish collector
  bộ gom rác liệu
  vật bỏ đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X