• /tju´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (pháp lý) (thuộc) sự giám hộ
  (thuộc) thầy dạy kèm, (thuộc) gia sư; của gia sư, của thầy phụ đạo
  tutorial responsibilities
  trách nhiệm của thầy phụ đạo
  (thuộc) sự giảng dạy

  Danh từ

  Thời kỳ hướng dẫn
  give a tutorial
  hướng dẫn cho

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hướng dẫn
  learning tutorial
  hướng dẫn học
  studying tutorial
  hướng dẫn học
  TML (tutorialand message library)
  thư viện thông báo và hướng dẫn
  tutorial and message library (TML)
  thu viện thông báo và hướng dẫn
  tutorial sample mode
  chế độ mẫu hướng dẫn
  tutorial sample mode
  mẫu hướng dẫn
  hướng dẫn học
  phụ đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X