• /ˈlɜrnɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự học
  Sự hiểu biết; kiến thức
  a man of great learning
  một người có kiến thức rộng, một học giả lớn

  Cấu trúc từ

  the new learning
  thời kỳ phục hưng
  Những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 (như) tiếng Hy-lạp...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự học hỏi
  tìm hiểu

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X