• (đổi hướng từ Ulcers)
  /ˈʌlsər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chỗ loét (chứa đựng chất độc ở trên phần ngoài thân thể hoặc trên bề mặt của cơ quan nội tạng)
  leg ulcers
  loét ở chân
  (nghĩa bóng) ung nhọt; ung độc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X