• /'æbses/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) áp xe
  (kỹ thuật) chỗ rỗ (ở kim loại)

  Chuyên ngành

  Y học

  áp xe (sự tụ mủ cục bộ)

  Kỹ thuật chung

  rỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X