• /´li:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) thương tổn

  Chuyên ngành

  Y học

  thương tổn
  degenerative lesion
  thương tổn thoái hóa
  funetional lesion
  thương tổn chức năng
  gross lesion
  thương tồn vĩ mô
  organic lesion
  thương tổn cơ quan
  primary lesion
  thương tổn tiền phát, thương tổn kỳ đầu
  systemic lesion
  thương tổn hệ thống mô
  vascular lesion
  thương tổn mạch máu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X