• /´ʌltimətli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cuối cùng, sau cùng, sau chót
  Thiết yếu, chính yếu
  All life depends ultimately on oxygen

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cuối cùng, sau cùng
  sau cùng

  Kỹ thuật chung

  cuối cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X