• /'sʌmweə/

  Thông dụng

  Phó từ bất định

  Trong một nơi nào đó, ở một nơi nào đó, đến một nơi nào đó; đâu đó (như) someplace
  he lives somewhere near us
  anh ta sống ở một nơi nào đó gần chúng ta
  we must send him somewhere
  chúng ta phải gửi hắn đến một chỗ nào đó
  somewhere short of Hanoi
  ở đâu đó gần Hà nội
  Khoảng, chừng
  somewhere about 50
  chừng 50 tuổi

  Đại từ bất định

  Nơi nào đó, đâu đó
  I'll think of somewhere to stay
  Tôi sẽ nghĩ đến một nơi nào đó để nghỉ lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X