• /¸ʌlti´meitəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều ultimatums, .ultimata

  Thư cuối, tối hậu thư
  Mục đích cao nhất; cuối cùng
  Kết luận cuối cùng
  Nguyên tắc cơ bản, nguyên lý cơ bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X