• /θret/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đe doạ
  there is a threat of rain
  có cơn mưa đang đe doạ, trời muốn mưa
  he is impervious to threat(s)
  nó trơ lì trước sự đe doạ
  Lời đe doạ, lời hăm doạ
  a empty threat
  lời đe doạ suông
  Mối đe doạ (người, vật được coi là nguy hiểm)
  Sự chỉ dẫn, sự báo trước (nguy hiểm..) trong tương lai
  the railway is under threat of closure
  đường sắt đang bị đe doạ phải đóng cửa
  Dấu hiệu sự đến gần của điều gì không mong muốn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đe dọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X