• /¸ʌnə´dvaizd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khinh suất, không suy nghĩ, không thận trọng (việc làm)
  Không theo lời khuyên bảo, không theo lời răn bảo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  advised , wise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X