• /in´kɔ:ʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu thận trọng, khinh suất, thiếu suy nghĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X