• /´ʌndə¸flou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng nước ngầm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tràn dưới
  tràn dưới
  arithmetic underflow
  tràn dưới số học
  characteristic underflow
  tràn dưới phần đặc trưng
  floating point underflow
  tràn dưới dấu chấm động
  underflow exception
  ngoại lệ tràn dưới
  underflow indication
  sự chỉ báo tràn dưới
  tràn vụn

  Xây dựng

  dòng chảy dưới sâu

  Kỹ thuật chung

  chảy ngầm
  hụt
  dòng chảy ngầm
  dòng ngầm
  dòng nước dưới đất
  vụn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X