• /,indi'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ; số chỉ
  Sự biểu thị, sự biểu lộ; dấu hiệu
  to give clear indication of one's intention
  biểu lộ rõ ràng ý định của mình
  (y học) sự chỉ dẫn (về cách dùng thuốc)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chỉ báo, sự chỉ dẫn, sự ký hiệu, số chỉ (trênđồng hồ)

  Toán & tin

  sự chỉ ra

  Xây dựng

  đèn hiệu chỉ dẫn
  mốc chỉ dẫn

  Y học

  chỉ định (trong y học)

  Điện

  sự chỉ thị
  sự kí hiệu

  Kỹ thuật chung

  dấu hiệu
  blind copy recipient indication
  dấu hiệu người nhận bcc
  body part encryption indication
  dấu hiệu mã hóa phần thân
  converted indication
  dấu hiệu đã chuyển đổi
  Datagram Delivery Protocol (DDP) datagram non-delivery indication
  dấu hiệu không chuyển giao bó dữ liệu
  explicit forward congestion indication
  dấu hiệu tắc nghẽn rõ ràng
  obsoleting indication
  dấu hiệu lỗi thời
  oil indication
  dấu hiệu dầu
  originator indication
  dấu hiệu người tạo
  overflow indication
  dấu hiệu tràn
  reply request indication
  dấu hiệu trả lời yêu cầu
  sensitivity indication
  dấu hiệu phân biệt
  sự chỉ
  sự chỉ dẫn

  Kinh tế

  chất chỉ thị
  chỉ số
  dấu hiệu
  indication of interest
  dấu hiệu quan tâm
  sự báo hiệu

  Giải thích VN: Ước chừng những gì mà phạm vi mua bán của chứng khoán sẽ phải là (giá đặt mua và giá đặt bán) khi mua bán lại tiếp tục sau khi việc mua bán bị đình hoãn hay bị ngưng vì bất quân bình của các lệnh hay vì lý do khác, cũng còn gọi là thị trường được báo hiệu.

  sự biểu thị

  Địa chất

  sự chỉ báo, sự chỉ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X