• /¸ʌniks´prest/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được nói ra, không được phát biểu ra, không được diễn đạt
  (ngôn ngữ học) hiểu ngầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X