• /ˈtæsɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngầm, không nói ra, ngụ ý
  a tacit consent
  một sự thoả thuận ngầm


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  explicit , express

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X