• /ʌn´spoukn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không nói lên, hiểu ngầm
  the theatre of the unspoken
  kịch câm
  an unspoken consent
  sự ưng thuận ngầm


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X