• /´wə:dlis/

    Thông dụng

    Tính từ
    Không diễn đạt được bằng lời
    wordless grief
    nỗi đau buồn khôn tả

    Các từ liên quan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X