• /¸ina:´tikjulit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không rõ ràng
  an inarticulate speech
  bài nói chuyện không rõ ràng
  Không nói rõ ràng được, ú ớ
  inarticulate cries
  những tiếng kêu ú ớ
  Không nói được, câm
  Không nói ra
  inarticulate opinion
  ý kiến không nói ra
  Không có tài ăn nói
  a good poet but an inarticulate speaker
  một nhà thơ hay nhưng không có tài ăn nói
  (giải phẫu) không có khớp, không có đốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X