• /ʌn'fə:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở, trải, giương (ô, buồm...); phất (cờ), dong
  to unfurl a flag
  phất cờ

  Nội động từ

  Mở, trải, giương, phất, dong
  Ra lá; nảy lộc; đâm chồi (cây cỏ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X