• /¸ʌnin´vaitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hấp dẫn, gây khó chịu, không ngon miệng
  the hotel room was bare and uninviting
  căn phòng của khách sạn trần trụi và không hấp dẫn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X