• /¸ʌnin´vɔlvd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không rắc rối, không phức tạp
  Không bị mắc míu, không bị liên luỵ, không bị dính líu, không bị dính dáng
  Không để hết tâm trí vào, không bị thu hút vào (công việc gì...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X