• /ʌn´baiəst/

  Thông dụng

  Cách viết khác unbiassed

  Tính từ

  Không thành kiến
  Không thiên vị

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không di chuyển, không lệch

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) không lệch

  Toán & tin

  chưa từ hóa trước
  không bị chệch

  Kỹ thuật chung

  không chệch
  absolutely unbiased estimator
  ước lượng tuyệt đối không chệch
  unbiased critical region
  miền tới hạn không chệch
  unbiased estimate
  ước lượng không chệch
  unbiased estimator
  ước lượng không chệch
  unbiased estimator
  ước lượng không chênh lệch
  unbiased sampling
  sự lấy mẫu không chệch
  unbiased statistics
  thống kê không chệch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X