• /¸ʌηkə´mitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không ràng buộc, không liên kết (một chính sách, một chiều hướng hoạt động...)
  an uncommitted nation (state, countrie)
  một nước không liên kết
  Không giao, không uỷ thác
  Không nhận lấy trách nhiệm; không tự ràng buộc
  Không dựa vào trận chiến
  Chưa hoàn thành công việc; chưa phạm (tội)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X