• Điện

    trạng thái của khối

    Giải thích EN: A unit condition that is important to the procedures used to collect performance data. Giải thích VN: Điều kiện của một khối quan trọng đối với chu trình được dùng để thu thập dữ liệu hoạt động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X