• Cơ khí & công trình

  ê tô vạn năng

  Kỹ thuật chung

  mỏ cặp vạn năng

  Giải thích EN: A vise that may be rotated in all directions and fixed in any position. Also, TOOLMAKER'S VISE. Giải thích VN: Một mỏ cặp có thể quay mọi hướng và cố định ở một vị trí. Còn gọi là: TOOLMAKER'S VISE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X