• /ˌkɔrpəˈreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đoàn thể, liên đoàn; phường hội
  Công ty kinh doanh
  corporation tax
  thuế đánh vào lợi tức của công ty
  traded corporation
  công ty thương mại


  Hội đồng thành phố ( (cũng) municipal corporation)
  (thông tục) bụng phệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Công ty

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) nghiệp đoàn, hiệp hội; công ty (cổ phần)
  joint-stock corporation
  công ty cổ phẩn

  Điện

  hội đồng thành phố
  tổng công ty
  tập đoàn công nghiệp

  Kỹ thuật chung

  chính xác
  công ty (cổ phần)
  joint-stock corporation
  tổng công ty cổ phần
  nghiệp đoàn
  điều chỉnh
  hiệp hội
  Control Data Corporation (CDC)
  hiệp hội dữ liệu điều khiển
  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
  Hiệp hội Internet về phân phối tên và số gọi
  University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID)
  Hiệp hội các trường đại học vì sự phát triển Internet tiên tiến
  hiệu chỉnh

  Kinh tế

  công ty
  advance corporation tax
  thuế công ty ứng trước (áp dụng ở Anh từ năm 1972)
  advance corporation tax (act)
  thuế công ty ứng trước
  aggregate corporation
  công ty hợp cổ (chỉ công ty có trên một cổ đông)
  Agricultural Credit corporation
  Công ty Tín dụng Nông nghiệp
  alien corporation
  công ty ngoại quốc
  alien corporation
  công ty nước ngoài
  British Broadcasting Corporation
  Công ty Phát thanh Anh
  British Overseas Airways Corporation
  Công ty Hàng không Hải ngoại Anh quốc
  business corporation
  công ty thương mại
  Caltex Petroleum Corporation
  Công ty Dầu khí Caltex
  Canadian Broadcasting Corporation
  Công ty Phát thanh Ca-na-đa
  Caribbean investment Corporation
  Công ty Đầu tư Ca-ri-bê
  china National Chartering corporation
  công ty tàu thuê Trung Quốc
  civil corporation
  công ty dân sự
  classical corporation tax system
  chế độ thuế công ty cổ điển
  closed corporation
  công ty đóng
  closed corporation
  công ty khép kín
  Common Wealth Development Corporation
  công ty phát triển liên hiệp
  controlled foreign corporation
  công ty nước ngoài chịu kiểm soát
  corporation attorney
  cố vấn luật pháp công ty
  corporation by laws
  quy chế công ty
  corporation de facto
  công ty trên thực tế
  corporation income tax
  thuế thu nhập của các công ty
  corporation lawyer
  cố vấn pháp luật của công ty
  corporation of public utility
  công ty công trình công cộng
  corporation saving
  tiết kiệm của công ty
  corporation securities
  chứng khoán công ty
  corporation tax
  thuế đánh vào công ty
  corporation tax
  thuế công ty
  corporation with foreign capital
  công ty vốn nước ngoài
  development corporation
  công ty phát triển đô thị
  domestic corporation
  công ty nội địa
  Domestic international Sales Corporation
  Công ty Tiêu thụ Quốc tế Quốc nội
  domicile corporation
  địa chỉ hợp pháp của công ty
  edge corporation
  công ty chuyên (về các) hoạt động ngân hàng quốc tế
  edge corporation
  công ty tài chính đối ngoại
  Export Finance & Insurance Corporation
  công ty bảo hiểm và tài trợ xuất khẩu
  Export Finance & insurance Corporation
  Công ty Bảo hiểm và Tài trợ Xuất khẩu (của chính phủ Úc)
  Federal Deposit Insurance Corporation
  công ty liên bang bảo hiểm tiền ký gửi
  Federal Home Loan Mortgage Corporation
  công ty cho vay thế chấp mua nhà liên bang
  finance corporation
  công ty kinh doanh tiền bạc
  financing Corporation
  công ty tài trợ
  foreign corporation
  công ty ngoại bang
  foreign corporation
  công ty ngoại quốc
  foreign trade corporation
  công ty ngoại thương
  government controlled corporation
  công ty hợp doanh (giữa Nhà nước và tư nhân)
  government corporation
  công ty quốc doanh
  International Finance Corporation
  Công ty Tài chính quốc tế
  Japan Marine Corporation
  Công ty Hạng tàu Nhật Bản
  land intensive corporation
  công ty đầu tư
  mainstream corporation tax
  phần tất toán thuế công ty
  mainstream corporation tax
  thuế công ty chính
  market Research Corporation of America
  Công ty điều tra thị trường Mỹ
  mega corporation
  công ty khổng lồ
  member corporation
  công ty thành viên
  mixed corporation
  công ty hỗn hợp
  multinational corporation
  công ty đa quốc gia
  non-family corporation
  công ty phi gia tộc
  non-public corporation
  công ty không gọi cổ phần công khai
  non-stock corporation
  công ty không cổ phần
  overseas Private Investment Corporation
  Công ty (Bảo hộ) Đầu tư tư nhân Hải ngoại (của chính phủ Mỹ)
  Pension Benefit Guarantee Corporation
  công ty bảo đảm phúc lợi lương hưu
  public corporation
  công ty nhà nước
  public corporation
  công ty quốc doanh
  public utility corporation
  công ty dịch công cộng
  public utility corporation
  công ty dịch vụ công cộng
  quasi-public corporation
  công ty bán công
  Quasi-Public Corporation
  công ty bán quốc doanh
  quasi-public corporation
  công ty hầu như là công
  quasi-public corporation
  công ty hầu như là quốc doanh
  Resolution Trust Corporation
  công ty quyết định tín khác
  shell corporation
  công ty vỏ
  sole corporation
  công ty một chủ
  Standard & Poor's Corporation
  Công ty Standard & Poor's
  Standard & Poor's Corporation
  Công ty Tiêu chuẩn và Poor
  state corporation
  công ty quốc doanh
  state trading corporation
  công ty thương mại quốc doanh
  statutory corporation
  công ty pháp định
  supranational corporation
  công ty siêu quốc gia
  Swiss Bank Corporation
  Công ty Ngân hàng Thụy Sĩ
  thin corporation
  công ty èo uột
  trade corporation
  công ty mậu dịch
  transnational corporation
  công ty liên quốc gia
  trust corporation
  công ty phụ thác
  trust corporation
  công ty tín thác
  công ty (thương mại)
  state trading corporation
  công ty thương mại quốc doanh
  công ty quốc doanh
  pháp nhân (nhiều người hành xử chức quyền như một người)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X