• (đổi hướng từ Unmasked)
  /ʌn´ma:sk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vạch mặt, lột mặt nạ, bộc lộ tính cách chân thật
  Tháo/gở bỏ mặt nạ của (ai)

  Nội động từ

  Phát giác
  Tự lột mặt nạ, lộ chân tướng

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X